Have

Ordensregler for brug af ude-køkken og ophold i haven/gården.

 • Al ophold i haven skal ske under hensyntagen til afdelingens øvrige beboere, der opholder sig i haven eller i deres hjem.
 • Boldspil, vild leg eller anden højrøstet adfærd er ikke tilladt.
 • Køkkenet ryddes op og gøres rent umiddelbart efter brug.
 • Anvendes opvaskemaskinen, har man selv ansvar for at tømme maskinen, senest middag – dagen efter. Så er den klar til brug for andre den efterfølgende eftermiddag/aften.
 • Det er vigtigt at huske at smide madrester ud, vaske brugt service op, og holde køkkenet rent. Det er ikke kun for din nabos skyld, men også så vi undgår at tiltrække skadedyr og rotter.
 • Der skal være ryddet op ved bordet og borde og stole være stillet på plads, inden man forlader haven.
 • Diverse spil og lignende skal stilles på plads efter brug.
 • Grillen skal rengøres dagen efter og stilles i skuret.
 • Det er de voksnes ansvar at vejlede deres børn i leg og brug af haven – så de øvrige beboere ikke generes og beplantningen beskyttes.
 • Når haven efterlades, skal køkkenet og skuret låses.
 • Hvis man skal bruge haven til fødselsdag, studentergilde eller lignende skal afdelingens øvrige beboere adviseres senest en uge inden.
 • Cykler og cykelanhængere skal stilles i cykelskuret. Cykler stillet i gården vil blive fjernet.

 M.v.h.

Afdelingsbestyrelsen.

Comments are closed.