Bestyrelsen

Om bestyrelsesarbejdet:

Hvem kan stille op:

Alle beboere over 18 år med adresse i afdeling 2 kan opstille til valg til afdelingsbestyrelsen. Der er ingen krav til uddannelse, viden eller færdigheder – det eneste krav til bestyrelsesarbejde er engagement – lysten til at gøre noget for fællesskabet. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

Opgaver og ansvar:

Valg til medlem af bestyrelsen sker på afdelingsmødet. Her vælges opstillede kandidater af beboerne for en periode af 2 år. Ligeledes vælges der et antal – typisk to – suppleanter (stedfortrædere) for en periode på kun et år ad gangen. Når de tre bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne er fundet (evt. ved skriftlig afstemning), så har afdelingen en bestyrelse. På første bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet konstituerer bestyrelsen sig. Alle medlemmer af bestyrelsen er pålagt tavshedspligt.

Bestyrelsens arbejde i praksis:

Bestyrelsen afholder normalt ordinære bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året. Hertil kan komme et antal ekstraordinære bestyrelsesmøder, typisk et enkelt eller to med kun meget få punkter på dagsordenen. Formanden udsender en dagsorden efter en fast skabelon forud for mødet, men alle bestyrelsesmedlemmer kan bede om at få et eller flere punkt på dagsordenen. Emner til bestyrelsesmøder meddeles formanden forud for udsendelse af dagsorden. Sekretæren udfærdiger et kortfattet konklusions- og beslutningsreferat af de fremsatte emner og beslutninger. Emner, der ikke er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne på dagsorden, kan altid diskuteres under punktet “Eventuelt”, men under dagsordenpunkt “Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger.

Bestyrelsen ser ikke sig selv som et “aktivitetsudvalg” med opgave at skabe aktiviteter, men som beboernes beslutningsorgan, som træffer beslutninger på beboernes vegne, og som sætter rammerne og skaber vilkår. Ikke desto mindre er afdelingsbestyrelsen ansvarlig for at arrangere afdelingsmødet.

I afdeling 2 har der desuden været tradition for at bestyrelsen – ud over afdelingsmødet – har arrangeret:

  • Sommerfest
  • Julearrangement
  • Havearbejdsdag

 

Herudover er der for afdelingsbestyrelsesmedlemmer et mindre antal aktiviteter i hovedforeningsregi: Typisk et halvårligt repræsentantskabsmøde (én halvårlig aften på en hverdag). Hovedforeningen arrangerer også en repræsentantskabsweekend (lørdag/søndag) på et konferencecenter i løbet af efteråret og en række mindre kurser, bl.a. et introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Hvert kursus forgår i løbet af ca. tre timer på en hverdagsaften midt i ugen. Tilsvarende er der for siddende bestyrelsesmedlemmer tilbud om relevante ad hoc kurser i økonomi, IT, organisation, etc.

Som bestyrelsesmedlem offentliggøres dit telefonnummer, således at beboerne altid kan få fat i dig i kraft af dit hverv som bestyrelsesmedlem.

Kunne du tænke dig at være med i bestyrelsen?

Hvis du kunne tænke dig at være med i bestyrelsesarbejdet skal du opstille på afdelingsmødet. Du kan enten gøre det ved fuldmagt eller ved selv at være til stede. Hvis du gør det pr. fuldmagt skal denne være dirigenten i hende forud for afdelingsmødet.
Det er ikke noget krav, men det kan ofte være en fordel, at kontakte den siddende bestyrelse forud for afdelingsmødet, så du kender “spillereglerne” og ved hvad der forventes af dig – både som kandidat og evt. som bestyrelsesmedlem. Du er også altid velkommen til at kontakte et eller flere bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet.

Du kan altid gå ind på hjemmeside afdeling2info.dk og finde både mødeindkaldelser og referater af bestyrelsesmøderne, så du kan se hvilke emner, der diskuteres og besluttes i din afdelingsbestyrelse.

 

Comments are closed.